Κρασί Λευκό (Βιολογικό) - Βιολογική Φάρμα & Αγρόκτημα Σάρλη

ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ

Φιάλες γυάλινες των 750ml, 12,5 – 13 αλκοολικούς βαθμούς.

Βιολογικό Αγρόκτημα Σάρλη - Βιολογική Φάρμα & Αγρόκτημα Σάρλη
Βιολογικό Αγρόκτημα Σάρλη - Βιολογική Φάρμα & Αγρόκτημα Σάρλη