ΚΡΑΣΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

Φιάλες γυάλινες των 750ml 13 – 14 αλκοολικούς βαθμούς.

Βιολογικό Αγρόκτημα Σάρλη - Βιολογική Φάρμα & Αγρόκτημα Σάρλη
Βιολογικό Αγρόκτημα Σάρλη - Βιολογική Φάρμα & Αγρόκτημα Σάρλη